Home /

Správa nemovitostí Klínovec Hills
Loučná pod Klínovcem
Krušné hory


Udržet bezchybný stav nemovitosti pro vás může být náročné nejen časově, ale i finančně. Jsme schopni za vás převzít řadu každodenních starostí a převzít kompletní správu vaší "Nemovitosti".

Ekonomická správa zahrnuje

 • vedení a evidence nákladů na provoz a správu objektu,

 • vypracování a změny úhrady zálohových měsíčních plateb za služby, předpis dlouhodobých záloh,

 • správa měsíčních plateb a vyřizování závazků a pohledávek,

 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce, vypořádání přeplatků a nedoplatků, řešení reklamací k ročnímu vyúčtování,

 • kontrola dodavatelských faktur a kontrola jejich úhrady,

 • součinnost při pojistných událostech a zastupování při jejich řešení,

 • příprava podkladů pro shromáždění vlastníků Společenství,

 • archivace dokumentace k domu

Technická správa zahrnuje

 • převzetí správy technologických zařízení,

 • zajištění externí údržby, oprav a servisu technologických zařízení,

 • zajištění externích revizí technologických zařízení,

 • vedení evidence revizí a údržby technologických zařízení,

 • optimalizace nákladů na provoz a správu technologických zařízení,

 • převzetí a archivace projektové a prováděcí dokumentace k nemovitosti,

 • pravidelná činnost domovníka, drobná údržba společných částí domu- výměna žárovek, promazávání zámků a pantů dveří, výměna vložek zámků,

 • zajištění deisinfekcí, dezinsekcí a deratizací společných prostor,

 • zajištění pravidelné údržby společných prostor,

 • zajištění stavebního a autorského dozoru,

 • havarijní služby,

 • zajištění havarijní služby, vyprošťování z výtahu, elektro, voda, kanalizace,

 • správa kartového a klíčového systému,

Úklidová správa zahrnuje

 • pravidelný úklid domu chodeb, schodišť, výtahů, vchodů a vstupních dveří, poštovních schránek, zábradlí, hasících přístrojů, parapetů, vypínačů

 • mimořádný generální úklid společných prostor, mytí oken a rámů, strojové mytí garáže, garážových vrat,

 • venkovní úklid, úklid kolem popelnic, odstranění sněhu a posyp chodníku,

 • údržba zeleně,

Účetní správa zahrnuje

 • vedení účetnictví dle platných zákonů,

 • vedení knihy všech plateb a faktur,

 • zajištění vypracování účetní závěrky,

Administrativní správa zahrnuje

 • účast a případné vedení jednání shromáždění SVJ,

 • účast na zasedání statutárního orgánu,

 • kontrola zápisu shromáždění SVJ,

 • pravidelné překládání zprávy správce o hospodaření,

 • zastupování SVJ při pojistných událostech,

 • zajištění právního servisu, přípravy smluv, výzvy dlužníkům, příprava žalob,

 • zajištění domovního řádu,

Správa krátkodobého pronájmu nemovitostí

 • vyhledávání hostů

 • komunikace s hosty a péče o ně

 • úklid

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti

http://www.klinovechills.cz/jpg/19/logo_1108x484.jpg

Luxusní residenční apartmány v srdci Krušných hor.

Kontakt

Mgr. Petra Choděrová
+420 725 777 878
choderova@klinovechills.cz

Rezidenční projekt 
KLÍNOVEC HILLS

Háj 231
Loučná pod Klínovcem
Krušné hory

Top