Home / Správa nemovitostí

Správa nemovitostí


Udržet bezchybný stav nemovitosti pro vás může být náročné nejen časově, ale i finančně. Jsme schopni za vás převzít řadu každodenních starostí a převzít kompletní správu vaší "Nemovitosti".

Ekonomická správa zahrnuje

 • vedení a evidence nákladů na provoz a správu objektu,

 • vypracování a změny úhrady zálohových měsíčních plateb za služby, předpis dlouhodobých záloh,

 • správa měsíčních plateb a vyřizování závazků a pohledávek,

 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce, vypořádání přeplatků a nedoplatků, řešení reklamací k ročnímu vyúčtování,

 • kontrola dodavatelských faktur a kontrola jejich úhrady,

 • součinnost při pojistných událostech a zastupování při jejich řešení,

 • příprava podkladů pro shromáždění vlastníků Společenství,

 • archivace dokumentace k domu

Technická správa zahrnuje

 • převzetí správy technologických zařízení,

 • zajištění externí údržby, oprav a servisu technologických zařízení,

 • zajištění externích revizí technologických zařízení,

 • vedení evidence revizí a údržby technologických zařízení,

 • optimalizace nákladů na provoz a správu technologických zařízení,

 • převzetí a archivace projektové a prováděcí dokumentace k nemovitosti,

 • pravidelná činnost domovníka, drobná údržba společných částí domu- výměna žárovek, promazávání zámků a pantů dveří, výměna vložek zámků,

 • zajištění deisinfekcí, dezinsekcí a deratizací společných prostor,

 • zajištění pravidelné údržby společných prostor,

 • zajištění stavebního a autorského dozoru,

 • havarijní služby,

 • zajištění havarijní služby, vyprošťování z výtahu, elektro, voda, kanalizace,

 • správa kartového a klíčového systému,

Úklidová správa zahrnuje

 • pravidelný úklid domu chodeb, schodišť, výtahů, vchodů a vstupních dveří, poštovních schránek, zábradlí, hasících přístrojů, parapetů, vypínačů

 • mimořádný generální úklid společných prostor, mytí oken a rámů, strojové mytí garáže, garážových vrat,

 • venkovní úklid, úklid kolem popelnic, odstranění sněhu a posyp chodníku,

 • údržba zeleně,

Účetní správa zahrnuje

 • vedení účetnictví dle platných zákonů,

 • vedení knihy všech plateb a faktur,

 • zajištění vypracování účetní závěrky,

Administrativní správa zahrnuje

 • účast a případné vedení jednání shromáždění SVJ,

 • účast na zasedání statutárního orgánu,

 • kontrola zápisu shromáždění SVJ,

 • pravidelné překládání zprávy správce o hospodaření,

 • zastupování SVJ při pojistných událostech,

 • zajištění právního servisu, přípravy smluv, výzvy dlužníkům, příprava žalob,

 • zajištění domovního řádu,

Správa krátkodobého pronájmu nemovitostí

 • vyhledávání hostů

 • komunikace s hosty a péče o ně

 • úklid

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti

Mapa projektu:

Apartmánový dům C - zahájeno


1 / 11 / 2019

V rámci 3. etapy výstavby projektu Klínovec Hills společnost zahájila výstavbu 3. apartmánového domu C...

Více zde

Bytový dům A - prodáno


1 / 9 / 2016

Bytový dům A - prodáno

Více zde

Pozemky pro výstavbu horských domů či penzionů


14 / 8 / 2016

Společnost BLESS INVES a.s. nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu horských domů či penzionů o rozloze 700 m²

Více zde
http://www.klinovechills.cz/jpg/19/logo_1108x484.jpg

Luxusní residenční apartmány v srdci Krušných hor.

Kontakt

Bc. Jan Lysák

tel.: 723 431 241
e-mail: info@klinovechills.cz

Top